Közösképviselő - képzés

Bevezetés

Magyarországon ma mintegy 4,4 millió a lakások száma, amiből közel 1,5 millió olyan társasházakban található, amelyek életét a tulajdonosi közgyűléseken megválasztott közös képviselők, vagy társasházkezelők irányítják, gyakran sok tízmillió forintos költségvetésről gondoskodva.

A tulajdonosi közgyűlésen megválasztott közös képviselők jelentős része eddig szakirányú végzettség és megfelelő tudás nélkül dolgozott. A jogi környezet nemrégiben megváltozott, ennek következtében a jövőben minden közös képviselő, így azok is, akik napjainkig szakirányú végzettség nélkül látták el feladatukat, a törvényi kötelezettségüknek csak úgy tudnak eleget tenni, ha kellő szakmai tudást szereznek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett Közösképviselő-képzése, amely során a társasházak üzemeltetéséhez szükséges általános, jogi, műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el a résztvevők.
A képzést elsősorban olyan közös képviselőknek ajánljuk, akik nem rendelkeznek OKJ-s társasházkezelői képzettséggel.

A közös képviselet jogszabályi hátterének változásai

A társasházak transzparens működése, a törvényességi felügyelet, valamint a társasházi közösségekkel való kapcsolattartás hatékonyságának javítása miatt módosították 2019. januárjában a 2003. évi CXXXIII. számú társasházakról szóló törvényt. A változtatás következményeként a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselőknek kötelező lesz regisztrálniuk magukat, azaz a társasházak tulajdoni törzslapjaira fel kell vezetni a közös képviselő, a házkezelő vagy az intézőbizottsági elnök nevét, személyes adatait és pontos elérhetőségét.

A társasház közös képviselőjének kötelessége lesz továbbá a jövőben a társasház közgyűlés által elfogadott, a számviteli szabályok szerint elkészített beszámolójának legkésőbb május 31-ig történő benyújtása.


Fontos változás az is, hogy a közös képviselő saját vagyonával felel majd a hibáiért: feladatainak elmulasztása, vagy jogsértés esetén a törvény 27.§.-ában meghatározott törvényességi felügyelet akár 5 millió Ft pénzbírságra is kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intéző bizottság elnökét. 

A BKIK közösképviselő-képzésének célja

A közös képviselők tevékenységével szemben támasztott magasfokú követelmények teljesíthetősége, a bírságok elkerülése érdekében szükséges lesz a társasházkezelői képzettséggel nem rendelkező közös képviselők részére a társasházkezelői alapismeretek elsajátítása. Erre ad lehetőséget a Közösképviselő-képzés.

Az oktatás során a közös képviselők, intézőbizottsági elnökök alapfokú ismereteket szereznek a társasházak kezelési és fenntartási feladatairól, illetve segítséget kapnak a gazdálkodási tevékenységük ellátásához.


A társasházak eredményes gazdálkodásához szükséges feltételek egyenrangúak a gazdasági társaságok feltételeivel. Azaz a többirányú jogi, műszaki, gazdasági és vezetői ismeretek alkalmazása fontos feltétele a társasházak eredményes működésének. 

A képzés koncepciója, tematikája

A BKIK felnőttképzési rendszerében a társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem rendelkező közös képviselők oktatását olyan alapismeretek elsajátítására alapozzuk, amelyek feltétlen szükségesek a tevékenységük jövőbeni ellátásához. Illetve társasházkezelői, ingatlankezelői továbbképzés esetén is hasznosíthatók.  

Az 1-4. modulok oktatása egymásra épül, és együttes elsajátítása lehetővé teszi a közös képviselők szakmai ismereteinek a megalapozását.

A BKIK a közös képviselők részére az alábbi tananyagegységek oktatását indította el:

1

Általánosságban az ingatlan nyilvántartási rendszer dokumentumai

2

Általánosságban a társasház, bérház rendszerek és a kapcsolódó jogszabályi feltételek

3

Általánosságban a technológiai eljárások és korszerű épületgépészeti berendezések biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi követelmények alapjai

4

Általánosságban a saját érdeke érvényesítése és a lakó, közösségi kapcsolatok fejlesztése

Közösképviselő-képzés képzési programja

A 40 órás képzés 8 héten át, hetente 1x5 óra elfoglaltságot jelent, így a résztvevők a munkájuk mellett is el tudják azt végezni.

Az oktatás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében, korszerű multimédia eszközök használatával zajlik.

Oktatóink magasan kvalifikált, szakmai és oktatói gyakorlattal egyaránt rendelkező szakemberek, akik gyakorlati ismeretekkel is rendelkeznek, és képesek a társasházak jelenlegi kezelési problémáira is megfelelő megoldási javaslatokat nyújtani. 

KÉPZÉSI MODULOK, TANEGYSÉGEK:

Figyelem! A képzés nem ad OKJ-s bizonyítvány, csak Tanúsítványt! Ez a felnőttképzési törvénynek megfelelő, úgynevezett “D” típusú képzés, amely engedélyhez kötött. 

● Ingatlannyilvántartási rendszer
● Magán dokumentumok, okiratok
● Céges dokumentumok, okiratok
● Hivatali dokumentumok
● Ügyvédi dokumentumok
● Bírósági dokumentumok
● Békéltetési eljárás rendje

● Társasház rendszerek
● Bérlakás rendszerek
● A közösképviselői tevékenység kompetencia feltételei
● Társasházakkal kapcsolatos törvények és jogszabályok
● Bérlakásokkal kapcsolatos törvények és jogszabályok
● Bírósági végzések
● Békéltetési eljárás

● Épületgépészeti berendezések
● Korszerű építési technológiák
● Megújuló energiaforrások és felhasználási lehetőségek
● Társasházak és bérlakások felújítása, üzemeltetése az új ismeretek kapcsán
● üÜemeltetés, ingatlan kezelés és gazdaságossága
● Biztonsági, tűzvédelmi és munkavédelmi követelmények

● Önismeret
● Kommunikáció
● Éérdekképviselet, érdekérvényesítés

A képzésre történő jelentkezés módja, feltételei, a megszerezhető minősítés

A közösképviselő-képzésre azokat a társasház, illetve ingatlankezelői OKJ-vizsgával nem rendelkező tisztségviselőket várjuk, akik nem kívánják a társasházkezelői vizsgát letenni, de folytatnák a közösképviseleti tevékenységüket, illetve az intéző és számvizsgálói bizottságban betöltött elnöki megbízásuk miatt igénylik az oktatásban való részvételüket.

A közösképviselő-képzésre történő jelentkezést javasoljuk olyan érdeklődőknek, akik:

● Jelenleg is közös képviselők és a jövőben is megfelelnének a törvényességi feltételeknek
● Közösképviselői megválasztásuk várható és vállalják a törvényességi feltételek betartását
● Később vennének részt a társasházkezelői OKJ-képzésben, de azt megelőzően közösképviselői feladatokat kívánnak ellátni

A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap benyújtható:

● Betöltött 18. életév
● Minimum középiskolai végzettség igazolása
● Jelentkezési lap hibátlan kitöltése és beadása
● Tandíjbefizetés igazolása

Jelentkezési lap elérhető ezen a linken

A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap benyújtására az alábbi lehetőségek vannak:

Személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1. emelet 103. és 107. szoba, hétfőtől csütörtökig 9 órától 16 óráig, pénteken 9 órától 12.30-ig
Vagy e-mailen: felnottkepzes@bkik.hu
Vagy postai úton: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A képzés költsége: bruttó 70.000 Forint. A képzési díj magában foglalja az oktatást, a vizsgaköltségeket és a tananyagot is. Az összeget a BKIK 10102086-02614502-00000004 sz. számlájára átutalással lehet befizetni.

A sikeres vizsgát tevők hivatalos tanusítványt kapnak. A végzettekről hivatalos nyilvántartást a BKIK vezet. Figyelem: a képzés nem ad OKJ-s bizonyítványt!

Jelentkezési lap letöltése:

Gyakori kérdések

Minden olyan közös képviseletet ellátónak, aki kellő szakmai tudással, és a törvényi előírásokat megértve, felelősen betartva szeretné a jövőben végezni a tevékenységet. Így ingatlankezelői OKJ-vizsgával nem rendelkező közös képviselőknek, intéző és számvizsgálói bizottság elnökének, tagjainak.

A sikeres vizsgázók a BKIK által regisztrált kamarai „Tanúsítványt” kapnak. A hatóságoknak a „Tanúsítvány” számával jelzett személyek adhatnak 2020. május 31-én követően kötelezően életbe lépő, a törvényben előírt módon jelentést a társasházról.

Jelentkezni szeptember 30-ig lehet személyesen, emailben, vagy postai levélben a Kamaránál. Jelentkezési lap elérhető ezen a linken. A képzés október 11-én, pénteken indul.

A téma rendkívüli jelentőségére és az eredményes oktatásra tekintettel, a csoportlétszám nem haladhatja meg a 30 főt.

A beérkezett jelentkezési lapok idősorrendje alapján az első harminc fő kerül be a képzésbe.

A 40 órás képzés 8 héten át tart heti 1x5 órában. Az oktatás péntek délutánonként, munkaidőn kívül lesz.

Vizsgára csak az a résztvevő bocsátható, aki az órák 90%-án jelen volt. A hiányzás pótolható.

A 70 ezer forintos tandíj az óralátogatást, az egyedi tananyagot, a vizsgadíjat és a „Tanúsítványt” is magában foglalja.

A BKIK épületében található előadóteremben. Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Ingatlankezelésben jártas egyetemi oktatók.

Az oktatást egy öt főből álló egyetemi oktatói bizottság vezeti.

Az oktatott tananyag alapján összeállított 24 kérdéses írásbeli teszttel mérik a hallgatói felkészültséget.

A képzés egy írásbeli teszt kitöltésével zárul. Sikertelen vizsga után meg kell ismételni a képzést.

A BKIK megszervezi az oktatói elégedettségmérést és értékelést.

Képzőintézmény neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Képzőintézmény nyilvántartási száma: E-000898/2014
Képzés pontos neve: Közös képviselő
Képzési program nyilvántartási száma: E-000898/2014/0006
Képzési program nyilvántartásba vételi ideje:

felnottkepzes@bkik.hu 

© 2019 BKIK - Minden jog fenntartva